വയനാട് ജില്ലാ കായികമേള: രണ്ടാം ദിനത്തിലും കാട്ടിക്കുളത്തിന്റെ ആധിപത്യം

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 കായിക മാമാങ്കം ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും 
  
 മാനന്തവാടി: മാനന്തവാടി ഗവ..വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഒമ്പതാമത് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ   67 ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 100 പോയിന്റുകളോടെ കാട്ടിക്കുളം ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളാണ് രണ്ടാം ദിനത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 72 പോയിന്റോടെ മീനങ്ങാടി ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 50 പോയിന്റോടെ കാക്കവയൽ ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മൂന്നാമതുമാണ്. ഉപജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ   268 പോയിന്റോടെ ബത്തേരി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 254 പോയിന്റോടെ മാനന്തവാടിയും 83 പോയിന്റോടെ വൈത്തിരിയും രണ്ടും മൂന്നാം സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ആതിഥേയരായ മാനന്തവാടി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 21 പോയിന്റോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.
    ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പാക്കി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മായാണ് കായിക മേള നടക്കുന്നത്. 600 കായിക താരങ്ങളാണ് കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *