ഉദ്യാന കൃഷി പരിശീലനം :ജനുവരി 28 നകം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം


Ad

കോഴിക്കോട് കര്‍ഷക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍  ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരത്തില്‍ 'ഉദ്യാന കൃഷി' എന്ന വിഷയത്തില്‍ 30 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ത്രിദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  കര്‍ഷകര്‍ ജനുവരി 28 നകം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. മുന്‍പ് ഈ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ചവര്‍ അര്‍ഹരല്ല. രാവിലെ 10 മുതല്‍ 5 വരെ മൂന്ന് ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായാണ് ക്ലാസ്. ഫോണ്‍:04952373582, 9383471793.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *