സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടു.


Ad
സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടു.
വാട്സപ്പ്, ഫേസ് ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റ ഗ്രാം സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി തടസപ്പെട്ടത്. മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലും തടസങ്ങ ളുണ്ടന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സേവനദാതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *