ഡോക്ടർ ജോസഫ് മക്കോളിൽ : കുസാറ്റിൽ നിന്ന് വാഴത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ,സിനിമ പോലൊരു ജീവിതം

നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ 100% വിജയസാധ്യതയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരിക്കവേ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുസാറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ  ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ട് സ്വന്തം ജീവിതംതന്നെ നഷ്ടമായ വയനാട്ടുകാരൻ ആണ് ഡോ : ജോസഫ് മക്കോളിൽ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് കടബാധ്യതയുള്ള ഒരു വയനാടൻ കർഷകനായി മാനന്തവാടി കല്ലോടി മൂളിത്തോട് ഉള്ള സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ നിസ്സംഗനായ ഒരു കർഷക ഋഷിയായി …