ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ശിൽപ്പശാല 20-ന് മീനങ്ങാടിയിൽ

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 ബാങ്കിംങ്ങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ശിൽപ്പശാല 20-ന്  മീനങ്ങാടിയിൽ  കൽപ്പറ്റ : പാപ്ലശ്ശേരി അക്ഷയ സെന്ററും മിഷൻ മോദി വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കിംങ്ങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ശിൽപ്പശാല 20 ന് മീനങ്ങാടിയിൽ നടക്കുമെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.    വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് മീനങ്ങാടി മിൽക് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ശിൽപ്പശാല . റിസർവ്…


 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

വിവാഹിതരായി

 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപറ്റ: ചെന്നലോട് കണ്ടംതുരുത്തിയിൽ വർഗീസിെൻറയും ത്രേസ്യാമ്മയുടെയു മകൻ അരുൺ വർഗീസും (സബ് എഡിറ്റർ, മാധ്യമം, കൊച്ചി) അമ്പലവയൽ നായ്ക്കിലത്ത് തോമസിെൻറയും ജില്ലിയുടെയും മകൾ എൽസ തോമസും വിവാഹിതരായി.  


 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •