അമ്പുകുത്തി കൗസ്തുഭം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്മ (80) നിര്യാതയായി


Ad
  നിര്യാതയായി

  പരേതനായ ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മുട്ടിൽ അമ്പുകുത്തി കൗസ്തുഭം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്മ (80) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ഗംഗാധരൻ, ദാമോദരൻ, ശ്യാമള. മരുമക്കൾ: പ്രമീള, മിനി, മണി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *