March 3, 2024

അന്താരാഷ്ട്ര പൂക്കൾ മേളക്ക് വയനാട് ഒരുങ്ങി

0
Img 20221230 Wa00492.jpg
കൽപ്പറ്റ:കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയും (കെഎയു) കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൂപ്പൊലി- അന്താരാഷ്ട്ര പുഷ്പമേളയും അഗ്രി ഫെസ്റ്റും 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 15 വരെ അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പൂപ്പൊലി പുഷ്പ മേളയുടെ ഈ ഏഴാം പതിപ്പ് മലയോര മേഖലയായ വയനാട് ജില്ലയിലെ പുഷ്പകൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കർഷകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സംരംഭകർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്‌ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനവും, ആശയങ്ങളും പകർന്നു നൽകുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പൂക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരമാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഹൈബ്രിഡ് ലിലിയം (ഇനങ്ങൾ- എറെമോ, ട്രെസർ, അറബറ്റാക്സ്, പ്രാനോ വൈറ്റ്, പാവിയ), ജെർബെറ (ഇനങ്ങൾ- ടോറോ റോസ്സോ, സ്നോ വൈറ്റ്, മമ്മുട്ട്, പവിത്ര, എസ്മാര), ഓർക്കിഡുകൾ (ഡെൻഡ്രോബിയം- സോണിയ ഇയർ സകുൽ) എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുഷ്പ തോട്ടങ്ങൾ. കൂടാതെ, ബാൽസം, ഡാലിയ, ഗ്ലാഡിയോലസ്, ജമന്തി, മിനിയേച്ചർ ഡാലിയ, ക്രൈസാന്തമം, സെലോസിയ, പോയിൻസെറ്റിയ പെന്റാസ്, സാൽവിയ, റോസ്, കന്ന, പെറ്റൂണിയ, ചൈന ആസ്റ്റർ, തുംബർജിയ എന്നിവ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഭംഗിയും വൈവിധ്യവും നൽകുന്നു.തീമാറ്റിക് ഗാർഡനുകൾ (റോക്ക് ഗാർഡൻ, മൂൺ ഗാർഡൻ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻ), ജലധാരകൾ,അക്വേറിയം മുതലായവ മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷങ്ങളാണ്.
വിവിധ കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും സഹിതം പത്ത് ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന 300-ലധികം സ്റ്റാളുകളുള്ള ഒരു കാർഷിക വ്യാവസായിക പ്രദർശനം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ഐസിഎആറിന്റെ പ്രശസ്ത ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃഷി വകുപ്പ്, എൻജിഒകൾ കൂടാതെ സ്വകാര്യ കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ് . ഐസി എആറിന്റെ – സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അരക്കനട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്, എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്, കോഴിക്കോട്, ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലൊപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, വയനാട്, കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കാർഷിക കോളേജ് പടന്നക്കാട് ,അട്ടപ്പാടി മില്ലറ്റ് വില്ലേജ്, ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി വയനാട് , ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറേറ്റ് ഇലക്ഷൻ വിങ് , ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വിംസ് ആശുപത്രി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ തന്നെ 50-ലധികം സ്റ്റാളുകളും പൂപ്പൊലി വേദിയിലുണ്ട്.
പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സെമിനാറുകൾ, കർഷക-ശാസ്ത്രജ്ഞർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, അഗ്രോ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക സെഷനുകളും നടത്തും. സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം-വയനാടിന്റെ സാധ്യതകൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള മില്ലറ്റുകൾ, മില്ലറ്റുകളുടെ സംസ്കരണവും മൂല്യവർദ്ധനയും, കൃത്യത കൃഷിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗും കൃഷി വശങ്ങളും അവോക്കാഡോയുടെ മൂല്യവർദ്ധന, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഫല സസ്യങ്ങളുടെ കൃഷി സാധ്യതകൾ, ക്ഷീര കന്നുകാലി പരിപാലനം, കോഴി വളർത്തലിലൂടെയുള്ള സംരംഭകത്വ വികസനം, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൃഷിരീതികൾ, ചെറുകിട കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ, നെല്ലിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം , വയനാട്ടിലെ പുഷ്പകൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ, വയനാട്ടിലെ പുഷ്പ വിളകളുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യതകൾ, കുരുമുളക് കൃഷിയിലെ പുതിയ പ്രവണതകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധന, കിഴങ്ങുവിളകളിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവ സെമിനാർ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാഹസിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും, പൂക്കളമൊരുക്കൽ, പെറ്റ് ഷോ, കുക്കറി ഷോ തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സന്ദർശകർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലാണ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പുഷ്പമേളയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചാരുത പകരും. എല്ലാ ദിവസവും വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ രാത്രി 10.00 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ മേളക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.
സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ യൂണിറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർഎആർഎസ് പരിസരത്ത് മൂന്ന് പൂപ്പൊലി ടിക്കറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കും (പൂപ്പൊലി പൂന്തോട്ടത്തിന് മുന്നിൽ, ആർഎആർഎസ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ്- ചുള്ളിയോട് റോഡ്, ഫാർമേഴ്‌സ് മാൾ ഓഫ് ഐസിഎആർ- കെവികെ, വയനാട് -വടുവൻചാൽ റോഡ്). കൂടാതെ, സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഡിപ്പോയിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് വിതരണ യൂണിറ്റും പ്രവർത്തിക്കും. ഈ യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ആർ എ ആർ എസ് മെയിൻ ഓഫീസിനുള്ളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ബുക്ക്‌ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് . പൂപ്പൊലി ദിവസങ്ങളിൽ ഉടനീളം വയനാട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും .
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി സ്പെഷൽ ബസ് സർവീസുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. പൂപ്പൊലി 2023 വേദികളായ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി, പനമരം, കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും.
AdAdAd

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *