വായന പക്ഷാചരണം സമാപിച്ചു.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
വായന പക്ഷാചരണം സമാപിച്ചു. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി വെള്ളമുണ്ടയിൽ വായന പക്ഷാചരണം സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എം.മുരളീധരൻ ഐ വി ദാസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എം.മണികണ്ഠൻ ബഷീർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും നടത്തി.മിഥുൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എ.ജനാർദ്ദനൻ 'എം.മോഹനകൃഷ്ണൻ, യൂസഫ് ഇസ്മാലി' എം.സുധാകരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *