നൂൽപ്പുഴയിൽ ഷിഗല്ല നിയന്ത്രണ വിധേയം


Ad
സുൽത്താൻബത്തേരി ആദിവാസി ബാലിക മരിച്ച നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഷിഗല്ല നിയന്ത്രണവിധേയം. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് രോഗവ്യാപനം സാധ്യത കുറഞ്ഞത് . ആദിവാസി കോളനികളിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് അഭാവം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക കോളനികളിലും കിണർ വെള്ളം ചളി നിറത്തിലാണ് .ബാലിക മരിച്ച കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ കിണറും വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥയിലായിലായിരുന്നു.   ചർദ്ദിയും വയറിളക്കം എന്നിവയുള്ള വരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ  സർവകക്ഷി യോഗംതീരുമാനിച്ചു 
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *