കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ഗോത്രവർഗ മധ്യവയസ്കൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.


Ad
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ഗോത്രവർഗ മധ്യവയസ്കൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗോത്രവർഗ മധ്യവയസ്കൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കല്ലൂർ കോളൂർ കടമ്പക്കാട് കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ ചെലവവനാണ് മരണപ്പെട്ടത് .4 ദിവസം മുമ്പ് കോളൂരിലെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കോളനിക്ക് സമിപത്തെ വനത്തിൽ വച്ച് ചെലവന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *