പാലം അപകട ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു: പുതുക്കിപണിയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം


Ad
പാലം അപകട ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു: പുതുക്കിപണിയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം

പന്തിപ്പൊയിൽ (ബപ്പനം) പാലം അപകട ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു. കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ദ്രവിച്ച പാലം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. തൂണി​ന്റെയും ബീമുകളുടെയും അടിഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്ന് കമ്പികൾ പുറത്തായ നിലയിലാണ്. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിലെ പാലമാണിത്. പന്തിപ്പൊയിൽ ടൗണിനോട് ചേർന്ന പഴയ പാലത്തി​ന്റെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നടപടിയില്ല. ഇടക്കാലത്ത് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് റോഡ് പുതുക്കിപ്പണിതിരുന്നെങ്കിലും പാലം പഴയപടിതന്നെ നിലനിർത്തി. വെളളമുണ്ട – പടിഞ്ഞാറത്തറ
പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്ന് അന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.
ബാണാസുര ഡാമിലേക്കടക്കം എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ദിനംപ്രതി സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡാണിത്. പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *