വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കമ്പളക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനു കീഴിലെ പറളികുന്ന്, കെല്‍ട്രോണ്‍ വളവ്, കണിയാംമ്പറ്റ, കണിയാംമ്പറ്റ സ്‌കൂള്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ 6 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ, ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പടിഞ്ഞാറത്തറ സെക്ഷനിലെ സ്വരാജ് ഹോസ്പ്പിറ്റല്‍, ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *