റമദാന്‍ മാസപ്പിറവി: സമസ്ത ഓഫീസില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സൗകര്യം


Ad
റമദാന്‍ മാസപ്പിറവി: സമസ്ത ഓഫീസില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സൗകര്യം

കല്‍പ്പറ്റ: റമദാന്‍ മാസപ്പിറവി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മുതല്‍ കല്‍പ്പറ്റ സമസ്ത ജില്ലാ കാര്യാലയത്തില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകള്‍: 9447083746, 9446891301, 9847038725, 6238750801, 04936 206053.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *