വയനാട് ചുരത്തിൽ ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.

 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

വയനാട് ചുരത്തിൽ 
 ആറാം വളവില്‍ പുലര്‍ച്ചെയാണ്  ചരക്കുമായി പോകുന്ന  ടോറസ് ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. . സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ഡ്രൈവർ  അല്‍ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *