വന്ദേ മാതരം പാടി മീനങ്ങാടിയുടെ മിടുക്കികൾ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം  വന്ദേ മാതരം എ.ഗ്രേഡ് നേടിയ ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് .മീനങ്ങാടി ടീം.(മാളവിക ഷാജി,
ദിയ എ എസ്,
മെറിൻ ജോയ്,
അനുശ്രീ ജയൻ,
അനുശ്രീ ടി എസ്,
ടിന്റു ബാബു,
ഗായത്രി മനോജ്
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *