ഒഴക്കോടി പുതിയക്കണ്ടി കോളനിയിലെ നായ്ക്കൻ (70)നിര്യാതനായി


Ad
ഒഴക്കോടി പുതിയക്കണ്ടി കോളനിയിലെ നായ്ക്കൻ (70)നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പാറ്റ. മക്കൾ :അനിൽ, അനീഷ്. മരുമകൾ ::അനിത.സംസ്കാരം :വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക്

Ad
Ad Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *