ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ


Ad
ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ

 
ജൂൺ 9 വരെ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയെങ്കിലും അത്യാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ചില ഇളവുകൾ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇളവുകൾ

*ടെക്സൈറ്റിൽസ്, സ്വർണം, പാദരക്ഷ കടകൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ, വിവാഹ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ, സ്വർണകടകൾ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കും.*
*വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കയർ, കശുവണ്ടി മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ല.*
*വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മറ്റും നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും കടകളും ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചു വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. പാക്കേജിങ് ഉൾപ്പെടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കും തുറക്കാം.*
*ബാങ്കുകൾ നിലവിലുള്ള തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങൾ തന്നെ തുടരും. പക്ഷേ, സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെയായി ദീർഘിപ്പിച്ചു.*
*കള്ള് പാഴ്സലായി നൽകാൻ ഷാപ്പുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്രവർത്തനം.*
*പാഴ്‌സ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അവ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അനുവദിക്കും.*
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *