അപ്രതിക്ഷിത ഹർത്താൽ ഒഴിവാക്കണം: ഹോട്ടൽ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടം കെ എച്ച് ആർ എ.

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ഇന്നലെ  നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത ഹർത്താൽ മൂലം കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേരളാ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ. ഹർത്താലുകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഹർത്താലുകൾ ഒരിക്കലും അംഗികരിക്കാനാവില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത ഹർത്താലുകളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടികളും, പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പിൻമ്മാ റണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മോയ്തിൻ ഹാജി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി .ജനപാലും സെക്രട്ടറി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *