ഗ്രാമ–ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ജനവിധി തേടി ശ്യാമള


Ad


മാനന്തവാടി ∙ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും ഒരേ സമയം
ജനവിധി തേടുന്ന സ്ഥാനാർഥിയാണ് ശ്യാമളാ ചന്ദ്രൻ. തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ
കാട്ടിക്കുളം കാളിക്കൊല്ലി സ്വദേശിനിയായ ശ്യാമള എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായാണ്
രണ്ടിടത്തും മത്സരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 
തിരുനെല്ലി ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിലെ അപ്പപ്പാറ വാർഡിൽ നിന്നുമാണ്
പോരാട്ടം. ഒരേ സമയം ജനവിധി തേടുന്നത്. 2005ൽ ബേഗൂർ വാർഡിൽ നിന്നും 2010ൽ
ആലത്തൂർ വാർഡിൽ നിന്നും ശ്യാമള തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലേക്ക്
മത്സരിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാമൂഴത്തിലെ ഇരട്ട പോരാട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തെങ്കിലും
വിജയിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശ്യാമള
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *