പദയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി


Ad
തലപ്പുഴ: മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദയാത്രക്ക് തലപ്പുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി.ഉവൈസ് എടവെട്ടൻ, ഹാരിസ് കാട്ടിക്കുളം എന്നിവരാണ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റന്മാർ
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *