ഇന്നത്തെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ്;കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അകറ്റാം


Ad
ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ്

കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അകറ്റാം
തയ്യാറാക്കിയത്
നിഷ സജി
ഏയ്ഞ്ചൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ
ചുങ്കം, കൽപ്പറ്റ 
8156 886925
ആവശ്യമുള്ളവ
ക്യാരറ്റ് 
തേൻ
നാരങ്ങ നീര്
ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം
ക്യാരറ്റ് നന്നായി അരച്ച് തേനും നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കണ്ണിന് ചുറ്റും പുരട്ടുക. ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പിന് ശമനമുണ്ടാകും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *