സ്വീപ് ക്യാച്ച് ദ റെയ്ൻ ക്യാംപെയിൻ


Ad

കൽപ്പറ്റ:ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ സ്വീപ് (സിസ്റ്റമാറ്റിക് വോട്ടേഴ്സ് എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോഗ്രാം) ക്യാച്ച് ദ റെയ്ൻ ക്യാംപെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ, ഫുട്ബോൾ-വോളിബോൾ മേളകൾ, മാജിക് ഷോ, തെരുവ് നാടകം, ക്വിസ് മത്സരം, ജില്ലാ യൂത്ത് പാർലമെന്റ്, സൈക്ലിംഗ്, സിഗ്നേച്ചർ ക്യാംപെയിൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബുകൾ, വായനശാലകൾ തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ക്യാ പെയിനിൽ പങ്കാളിയാകാം.
ഫോൺ: 9074674969

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *