ചുണ്ടക്കര വള്ളോപ്പള്ളിയിൽ പാപ്പച്ചൻ(വർക്കി) (87) നിര്യാതനായി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
വർക്കി ( പാപ്പച്ചൻ) വള്ളോപ്പള്ളിയിൽ ( 87) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം  01/12/19 ഞായർ   4 മണിക്ക്  ചുണ്ടക്കര സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ. 
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *