വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയവരെ സ്വാതന്ത്യദിനത്തിൽ ആദരിച്ചു


Ad
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയവരെ സ്വാതന്ത്യദിനത്തിൽ ആദരിച്ചു

വെള്ളമുണ്ട :വാരാമ്പറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്യദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ.വിജയൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മൊമ്മെറ്റോ വിതരണം ചെയ്തു.ചടങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ടി.കെ.മമ്മൂട്ടി, പി.ഉസ്മാൻ ,പി.വി.രവി, പി.ഒ.നാസർ, അയ്യൂബ് കണ്ണാടി, വി.കെ.മുഹമ്മദ്, കെ.സി.രവിചന്ദ്രൻ ,ഷൈജൽ.സി.കെ.എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *