മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം; മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ


Ad
മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം; മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ

മാനന്തവാടി : കേന്ദ്ര-കേരള സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടും മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ധർണ്ണാ സമരം നടത്തി.മാനന്തവാടിയിൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.എ.റെജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എം.പി.ശശികുമാർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കാട്ടിക്കുളത്ത് എ.എം. നിശാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഷിനോജ് അണമല അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഏടവകയിൽ വിനോദ് തോട്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോഷി വാണാക്കുടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *