മീനങ്ങാടി: വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
മീനങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വേങ്ങൂർ, ആശുപത്രികുന്ന്, പന്നിമുണ്ട, അത്തിനിലം, അപ്പാട്, കാപ്പിക്കുന്ന്, പള്ളിക്കമൂല, മൂന്നാനക്കുഴി, ഞാറ്റാടി, വാളവയൽ, വട്ടത്താനി, പാപ്ലശ്ശേരി, മാരമല, തൊപ്പിപ്പാറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ (തിങ്കൾ) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ പൂർണ്ണമായോ, ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *