ഹരിതം സുന്ദരം ശുചീകരണയഞ്ജം മാതൃകാപരം


Ad
ഹരിതം സുന്ദരം ശുചീകരണയഞ്ജം മാതൃകാപരം

മീനങ്ങാടി: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹരിതം സുന്ദരം ശുചീകരണയഞ്ജം മാതൃകാപരവും അഭിനന്ദനാർഹവുമാണന്ന് കോൺഗ്രസ് മീനങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും വീട്ടുപടിക്കലെത്തി ശേഖരിച്ച് വായു,മണ്ണ്, ജലം മലിനമാകാതിരിക്കാനുള്ള യഞ്ജത്തിന് കമ്മിറ്റി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് വി.എം വിശ്വനാഥൻ വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് മനോജ് ചന്ദനക്കാവ്, കെ ജയപ്രകാശ് പി. ഡി ജോസഫ് പി.ജി സുനിൽ അനീഷ് റാട്ടക്കുണ്ട് ടി കെ തോമസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *