‘വിശപ്പ് രഹിത മാനന്തവാടി’ പദ്ധതിയുമായി മാനന്തവാടി നഗരസഭ


Ad
'വിശപ്പ് രഹിത മാനന്തവാടി' പദ്ധതിയുമായി മാനന്തവാടി നഗരസഭ

മാനന്തവാടി നഗരസഭയുടെ 'വിശപ്പ് രഹിത മാനന്തവാടി' പദ്ധതി ശ്രദ്ദേയമാകുന്നു.
മാനന്തവാടി താലൂക്ക് മഹിളാ ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകൾ താലൂക്കിലെ വിവിധ സ്ഥാനീയ സമിതികളിൽ നിന്നും അരി, പച്ചക്കറികൾ പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് നരസഭ ചെയർ പേഴ്സൺ രത്നവല്ലിക്ക് കൈമാറി. കൗൺസലർ ടി.വി. ജോയ് , രാജശ്രീ കരുണാകൻ ,വിജയ ഗോപാലൻ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹേമലതാ സുരേന്ദ്രൻ പച്ചക്കറി നല്കി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജശ്രീ കരുണാകരൻ പ്രസിഡണ്ട്. പത്മിനി രവീന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുമതി വിജയൻ, എടവക പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജലജ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രസന്ന വിജയൻ, വിമല അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നല്കി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *