സ്ത്രീപക്ഷം കേരളം ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു


Ad
സ്ത്രീപക്ഷം കേരളം ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുജന കൂട്ടായ്മ  സംഘടിപ്പിച്ചു
വെങ്ങപ്പള്ളി: സി.പി.ഐ എംൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂലൈ 1 മുതൽ 8 വരെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷം ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി വെങ്ങപ്പള്ളി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ കാരാറ്റയിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷനായ പരിപാടി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ്: സി.കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ജംഷിദ്,  ശ്രീരാജൻ, യു.കെ നാരായണൻ കെ.മുരജീധരൻ സംസാരിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *