മദ്യശാലകൾ തുറക്കും


Ad
തിരുവനന്തപുരം :സമ്പുർണ ലോക്ക് ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനം. ടി പി ആർ  20 ശതമാനത്തിന് താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മദ്യ ശാലകൾ തുറക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ആയിരിക്കും മദ്യം ലഭിക്കുന്നത്  രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെയായിരിക്കും ഔട്ട്‌ ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *