ദ്വാരക പോളിടെക്‌നിക്; പുതിയ കെട്ടിടം വേഗത്തിലാക്കും: മന്ത്രി ഡോ ആര്‍ ബിന്ദു


Ad
ദ്വാരക പോളിടെക്‌നിക്;

പുതിയ കെട്ടിടം വേഗത്തിലാക്കും: മന്ത്രി ഡോ ആര്‍ ബിന്ദു
മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ ദ്വാരക പോളിടെക്‌നികിനുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ ആര്‍. ബിന്ദു നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. മാനന്തവാടി എംഎല്‍എ ഒ.ആര്‍ കേളുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിപറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 4.22 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തത് കിറ്റ്‌കോ ആണ്. കിറ്റ്‌കോക്ക് സ്ഥലം കൈമാറിന്ന മുറക്ക് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്നും 2022 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ പണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *