രാജീവ് നിര്യാതനായി.


Ad
രാജീവ് നിര്യാതനായി.
പേരിയ : ആലാറ്റിൽ വെള്ളാരം കുന്നേൽ രാജീവ് (45) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ. നിമിഷ
മക്കൾ : അഭിനന്ദ്, അതുൽ ,അൻവിത
സംസ്ക്കാരം നാളെ (9_9-21) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *