നാളെ (സെപ്തംബർ 27) കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സാധാരണ സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല


Ad
ചില തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ 27.09.2021 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ ബാഹുല്യം ഉണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതിനാലും, ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാലും, സാധാരണ ഗതിയിൽ സർവ്വീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അവശ്യ സർവ്വിസുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും, ഡിമാന്റ് അനുസരിച്ചും മാത്രം രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ അതാത് യൂണിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആശുപത്രികൾ, റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, എയർപോർട്ടുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രധാന റൂട്ടിൽ പരിമിതമായ ലോക്കൽ സർവ്വിസുകൾ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെയും മാത്രം അയക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.
  27.09.2021 ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷം ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ അടക്കം എല്ലാ സ്റ്റേ സർവ്വീസുകളും 6 മണിക്ക് ശേഷം ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.
 യാത്രക്കാരുടെ ബാഹുല്യം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അധിക ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ അയക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരെയും ബസ്സും യൂണിറ്റുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 
എല്ലാ ഡിപ്പോകളിലും യൂണിറ്റിധികാരികൾ ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും യഥാസമയം വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. 
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *