കുഴിനിലം ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രം ശുചീകരിച്ചു


Ad
കുഴിനിലം ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രം ശുചീകരിച്ചു

കണിയാരം: കണിയാരം 33 ഡിവിഷൻ ആർആർടി അംഗങ്ങളുടെയും കണിയാരം പ്രഭാത് വായനശാല അക്ഷരസേന അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുഴിനിലം ആരോഗ്യ സബ്‌സെന്റർ ശുചീകരിച്ചു.33 ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ സുനി ഫ്രാൻസിസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രഭാത് വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ.ജി ശിവദാസൻ, ആശവർക്കർ സിജ, സഫിയ മൊയ്‌തീൻ, എം സോമദാസ്, രതീഷ് രാജൻ, അർജുൻദാസ്, പി വി പ്രിൻസ്, സാബു തോമസ്, സനൂപ്, പ്രമീള, രമ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *