വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി


Ad
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി

പനമരം : മൊബൈൽ ഫോൺ റീടെയ്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള ജില്ലയിലെ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പനമരം പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള വിതരണം പ്രസിഡന്റ് ആസ്യ ടീച്ചർക്ക് എം.പി.ആർ.എ.കെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹസീം എൻ, കൈമാറി. പനമരം പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത്‌' കെ, എം, പി, ആർ, എ, കെ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ, ടി.കെ, പനമരം, ഹബീബ് അൽട്ടിമേറ്റ്, സഫ്‌വാൻ, സി.എച്ച്, ഫൈസൽ.എ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *