മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ല


Ad
മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസ് പ്രതികളായ റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ,ജോസ് കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് കോടതി. പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും കോടതി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *