ആലക്കണ്ടി പുളിക്കൽ പത്മനാഭൻ നായർ(89) നിര്യാതനായി


Ad
പത്മനാഭൻ നായർ(89) നിര്യാതനായി
ആലക്കണ്ടി പുളിക്കൽ പത്മനാഭൻ നായർ(89) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *