നവകേരളം കര്‍മ്മ പദ്ധതി: ഉപന്യാസ മത്സരം ജനുവരി 6 ന്

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd

നവകേരളം കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയില്‍ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നതാണ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ തല വിഷയം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിക്കാര്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന നവകേരള നിര്‍മ്മിതി എന്നതുമാണ്.  സ്‌കൂള്‍ ഉപന്യാസ മത്സരം ജനുവരി 6ന് അതത് സ്‌കൂളുകളിലും സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങള്‍ ജനുവരി മൂന്നാം വാരവും നടക്കും. 
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *