തൊണ്ടര്‍നാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ താല്‍കാലികമായി ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു.


Ad
ഡോക്ടര്‍ നിയമനം
തൊണ്ടര്‍നാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ താല്‍കാലികമായി ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച ഒക്ടോബര്‍ 18 ന് രാവിലെ 10 ന് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കും.  യോഗ്യത എം.ബി.ബി.എസ്, ടി.സി.എം.സി. രജിസ്ട്രേഷന്‍.  അപേക്ഷ 16 ന് വൈകീട്ട് 4 വരെ phc.thondernad@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ അയക്കാം
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *