വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കൂവളത്തോട്, ഡാം ഗേറ്റ്, കാപ്പുണ്ടിക്കൽ, 16-ാം മൈൽ, കരിപ്പാലി, കാവുംമന്ദം, കുപ്പാടിത്തറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ(തിങ്കൾ) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *