പടിഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം കട്ടയാടൻ അമ്മദ് നിര്യാതനായി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗവും   മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ കട്ടയാടൻ അമ്മദ് നിര്യാതനായി.. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനായി നാട്ടുകാർ  കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മദ്  വിടവാങ്ങുകയായിരുന്നു.
AdAdAd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *