വിവാഹ ധനസഹായം നൽകി ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സി

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ad
മാനന്തവാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട യത്തീം കുട്ടിക്കുള്ള ധനസഹായം മാനന്തവാടി മുൻസിപ്പൽ ഗ്ലോബൽ കെ.എം സി സി ചെയർമാൻ സമദ് മാനന്തവാടി മുൻസിപ്പൽ ലീഗ് സെക്രടറി പി വി എസ് മുസ്ല സാഹിബിന് കൈമാറി ഗ്ലോബൽകെ എം സി.സികോഡിനേറ്റർ നിസാർ പൈലറ്റ് . കെബീർ മാനന്തവാടി, ഹുസൈൻ കുഴിനിലം സെലീം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു
AdAd Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *