ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപനം പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് വയനാട് ടയർ വർക്ക്സ്അസോസിയേഷൻ


Ad
കമ്പളക്കാട്  : വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും  കാർഷിക  മേഖലയെയും  ബാധിക്കുന്ന ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപനം പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് വയനാട് ടയർ വർക്ക്സ്അസോസിയേഷൻ      (ടി.ഡബ്ള്യു.എ) വയനാട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കബ്ളക്കാട് കാപ്പിലോ ഓഡിറ്റോറിിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് പി.സി. ബിജു ഉദ്്ഘാടനം ചെയ്തു. റഫീഖ് പരപ്പനങ്ങാടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *