നാടന്‍ ചാരായവും, വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍


Ad

നിരവില്‍പ്പുഴ:നിരവില്‍പ്പുഴ പാതിരിമന്ദം കോളനിയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നാടന്‍ ചാരായവും വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍.പാതിരിമന്ദം കോളനിയിലെ ചന്ദ്രന്‍ (44) നെയാണ് തൊണ്ടര്‍നാട് എസ്.ഐ. ധനഞ്ചയദാസും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരിശോധനയില്‍ അര ലിറ്റര്‍ നാടന്‍ ചാരായവും 10 ലിറ്റര്‍ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *