മാനന്തവാടിയിൽ റേഷനരിയിൽ നിന്നും ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി


Ad

Ad
മാനന്തവാടി –  വയനാട്ടിൽ റേഷനരിയിൽ ചത്ത പാമ്പ് .മാനന്തവാടി മുതിരേരി കരിമത്തിൽ പണിയ ഊരിലെ ബിന്നി വാങ്ങിയ റേഷനരിയിലാണ് ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടത്.കോളനിക്ക് അടുത്തുള്ള തിടങ്ങഴി റേഷൻ കടയിൽ നിന്നുമാണ്  കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇവർ അരി വാങ്ങിയത്. 50 കിലോ അരി ആയതിനാൽ ആദ്യം സംശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല. 
പിന്നീട് രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചാക്കിലെ അരി പരിശോധിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടത്. ഈ അരികൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് ഇവർ രണ്ടു ദിവസമായി കഴിച്ചത്.

Ad Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *