കെ.എസ്.കെ.ടി.യു. അഭിവാദ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ad
 
കണിയാരം:കെ.എസ്.കെ.ടി.യു.കണിയാരം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അഭിവാദ്യ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഏരിയാ സെക്രട്ടറി എ.ഉണ്ണികൃഷണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, സിമന്തിനി സുരേഷ് അദ്ധ്യക്ഷയി' കെ.ജി.ജോയി, എ.കെ.റൈഷാദ്, അജിത് വർഗീസ്, രാജു മൈക്കൾ ,കെ.വി.രാജു സംസാരിച്ചു, സുരേഷ് കുറ്റി മൂല  നന്ദി പറഞ്ഞു.
AdAd AdAd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *