പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി സിറ്റിങ് 16-ന്.


Ad
ജില്ലാ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സിറ്റിങ് 16 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേരും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *