നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
പുല്‍പ്പള്ളി സെക്ഷനിലെ ദേവര്‍ഗദ്ദ,  കാപ്പിസെറ്റ്, ബാങ്ക് കവല, ദേവീ അമ്പലം പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാളെ (ഞായര്‍) കാപ്പിസെറ്റ്  ബാങ്ക് കവല, ചെറ്റപ്പാലം,  ഉദയകവല , കൂനംത്തേക്ക്, അമ്മാവന്‍മുക്ക്, താന്നിതെരു,പി.ആര്‍സി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാളെയും രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കോറോം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ 12-ാം മൈൽ, പെരുംചേരി മല മക്കിയാട്, ചീപ്പാട്, ഞാറലോഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ എച്ച്.ടി ടെച്ചിങ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ  (തിങ്കൾ) രാവിലെ 8.30 മുതൽ 5 വരെ പൂർണ്ണമായോ, ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *