നിയമന ശുപാര്‍ശകളുടെ വിതരണം മാറ്റിവെച്ചു


Ad
ജില്ലയില്‍ പോലീസ് വകുപ്പില്‍ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍, വനിത പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ (പ്രാക്തന ഗോത്ര വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം) തസ്തികകളുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജനുവരി 13ന് നടക്കാനിരുന്ന നിയമന ശുപാര്‍ശകളുടെ വിതരണം ജനുവരി 15ലേക്ക് മാറ്റിയതായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 04936 202539
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *