നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
കല്‍പ്പറ്റ സെക്ഷനിലെ പുഴക്കല്‍, പിണങ്ങോട്മുക്ക്, പന്നിയോറ 1, 2 എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാളെ  (ശനി) രാവിലെ 8 മുതല്‍ 6 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പനമരം സെക്ഷനിലെ അഞ്ചാം മൈല്‍, കാരക്കാമല, വേലൂക്കരകുന്ന്, നെല്ലിയമ്പം, ചോയികൊല്ലി, കാവാടം എന്നിവിടങ്ങളില്‍   (ശനി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പടിഞ്ഞാറത്തറ സെക്ഷനിലെ ലൂയിസ് മൗണ്ട് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഭാഗത്തും മൊയ്തുട്ടിപ്പടി ചെന്ദലോട് യു.പി. സ്‌കൂള്‍ ഭാഗത്തും  (ശനി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *